top of page

Yeniden Cesur Dünya

Karma Sergi

21.03 - 29.04.2023

Osman Nuri İyem’in küratörlüğünü gerçekleştirdiği “Yeniden Cesur Dünya” sergisi galerinin temsil ettiği, yıllar içinde çalıştığı ve yeni birliktelikler kurduğu sanatçıların zamana yayılan yapıtlarından oluşuyor. Sergide Rahmi Aksungur, Setenay Alpsoy, Tuğçe Arıöz, Ahmet Elhan, Neş’e Erdok, Kader Genç, Hakan Gürsoytrak, Nasip İyem, Nuri İyem, Işıl Şimşek, Temür Köran, Emin Turan ve Devin Oktar Yalkın’ın yapıtları yer alıyor.

CNGZ1317 - CO-edit.jpg

Serginin kavramsal çerçevesi, krizlerin ve baskıların giderek arttığı günümüz dünyasını “Yeniden Cesur Dünya” olarak tanımlıyor. Ancak sergi, küratöryel metinde anlatılan Yeniden Cesur Dünya’yı tasvir etme iddiasında değil; romanda olduğu gibi gerçek hayatta da ‘feda edilmek’ zorunda kalınan güzel sanatlara sahip çıkma çabasındadır. İyem’e göre gerçek sanat, anlamak, anlamlandırmak, duygulanımlandırmak konusunda sorumluluk almaktan kaçmaz, kolaya kaçmaz ve bir başkasını suçlamaz; sorumluluk sahibidir.

Sergi ise Foucault'nun Söylemin Birlikleri isimli makalesinden yola çıkarak, Evin Sanat Galerisi’nin geride bıraktığı 25 yılını ve geleceğini, yaşadığımız yeniden cesur dünyanın penceresinden ele alıyor. Sanatçıların evrimleri ve söylem birliklerini izleyiciye aktarmak adına geçmişte ürettikleri yapıtlar ile güncel üretimlerinin birlikteliği gözetiliyor.

"Sergide yer alan yapıtlar, galerinin temsil ettiği, yıllar içinde çalıştığı ve yeni birliktelikler kurduğu sanatçıların üretimlerinden mürekkep. Sanatçıların kendi evrimlerini ve söylem birliklerini ele alabilmek adına her birinin kendi geçmişinde ürettiği yapıtlardan da daha güncel yapıtlarından da yer vermeye dikkat ettik ki metin ile sergi arasındaki söylemsel birliği de ıskalamayalım. Evrimsel süreçlerini anlamak adına, seçilen erken dönem yapıtlar ile güncel yapıtlar arasında, hem bir dil birliği ararken, hem de kişisel eğilimlerin evrimini ortaya koyabilmek için sanatçıların giderek daha fazla yöneldikleri plastik unsurları öne çıkaran örnekleri tercih ettik."

Osman Nuri İyem

CNGZ1294 - CO-edit.jpg

Osman Nuri İyem (1987) Hakkında

Serginin küratörü Osman Nuri İyem, University of Miami’de sinema ve fotoğraf, FAMU’da sinema üzerine eğitim aldıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Yüksek öğrenimini 2013’te University of Kent’te Film Çalışmaları bölümünde tamamlayan sanatçı, 2016’dan beri kurucu ortağı olduğu Taşeron Bağımsız Sanat İnisiyatifi ile birçok disiplinlerarası sergi düzenledi ve katılımcısı oldu. Multidisipliner pratiği benimseyen İyem, fotoğraf ve film çalışmalarının yanı sıra günümüzde galeristi olduğu Evin Sanat Galerisi’nin 2018-2022 yılları arasında kreatif direktörlüğünü yaptı.

bottom of page