top of page

Yerüstünden Notlar III

Ahmet Elhan

03.05 - 16.07.2023

Ahmet Elhan’ın Evin Sanat Galerisi’nde düzenlenen ikinci kişisel sergisi olan Yerüstünden Notlar III’teki eserlerin tamamı kolaj çalışmalarından oluşuyor. Sanatçı, modernitenin kavramlarını eleştirirken, özellikle 20. Yüzyıl modern sanatçılarının sıklıkla tercih ettiği kolaj yönteminden yararlanarak, eserlerinde kırmızı, yeşil gibi karşıt renkleri güçlü bir ifadeyle bir arada kullanıyor ve serginin tümüne hakim eleştirel dili daha da çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

CNGZ1317 - CO-edit.jpg

"Sanatçı, burada, 20. yüzyılın ilk yarısındaki Avrupa kültürüne odaklanarak, “kutsal”ın modern kapitalizmde büründüğü biçimlerin ‘absürtleştirilmiş’ bir sunumunu yapıyor. Oldukça karmaşık bir ikonografi oluşturan sanatçının çalışmasında hedef aldığı “kutsal”ın işlevi, siyasi gericiliği saklayan ideolojik bir paravan olarak sermaye, siyasi partiler, ordu ve din kurumu arasındaki ortak çıkar ilişkilerinin maskelenmesidir. Elhan’ın çalışması, bu maskelemeyi gülünçleştirerek gerçeği ortaya çıkarmaya yönelik bir hamle olarak görülebilir."
Nusret Polat

Ahmet Elhan, Yerüstünden Notlar III serisinin anlatısını “Kutsal Aile” ve “Kutsal İttifak” adını verdiği iki bölüm üzerine kuruyor. Sanatçı “Kutsal Aile” bölümünde dini tasvirlerden başlayarak asırlardır ele alınan, sorgulanan aile kavramını, modern çağın ailelerinin fotoğrafları üzerinden eleştiriye açıyor. Elhan kimi zaman aristokrat, kimi zaman da burjuva aile fotoğraflarında figürlerin yüzlerini çeşitli nesnelerin arkasına saklayıp bulundukları mekanı dönüştürerek bu eleştiriyi kendi görsel diliyle izleyiciye sunuyor. “Kutsal İttifak” bölümünde ise özgürlük, insan hakları, sekülerleşme gibi temel kavramların karşısında konumlanan 19. yüzyıl monarşik birlikleri temeline oturtan Elhan, iki dünya savaşı arası dönemin siyasi, askeri ve dini ittifaklarını tartışıyor.

CNGZ1294 - CO-edit.jpg
Sergi Kataloğunu İndir

Ahmet Elhan (1959) Hakkında

1959 yılında İzmir’de doğan Ahmet Elhan, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Grafik Tasarım, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Sinema-TV eğitimi aldı. Birçok kişisel ve karma sergisi bulunan Elhan’ın Evin Sanat Galerisi’nde 2019 yılında “İkililer IV”, 2023 yılında "Yerüstünden Notlar III" isimli kişisel sergileri açıldı. Sanatçı çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam ediyor.

bottom of page