top of page

Dünden Yarına Nuri İyem 1

Evin Sanat Galerisi 19-27 Kasım 2001 tarihleri arasında Tepebaşı TÜYAP’ta düzenlediği “Nuri İyem Resimleri Arşiv/Belgeleme Projesi” kapsamında 2021 resmin kayıt altına alınıp sertifikasının düzenlenmesine olanak sağladı. Bu proje Türkiye’de düzenlenen en kapsamlı eser belgeleme projelerinden biri oldu. “Dünden Yarına Nuri İyem” kitabı bu projenin üçüncü aşaması olarak Evin Sanat Galerisi tarafından 2002 yılında iki ciltte yayımlandı.

Birinci ciltte: Evin İyem’in sunuş metni, Prof. Dr. Erhan Karaesmen ve Soner Özdemir’in büyük usta Nuri İyem’in sanat tarihimizdeki yeri hakkında yazdıkları metinler ve ardından İyem’in Türk plastik sanatları hakkındaki görüşleri ile değişik dönemlere ait eserlerinden örnekler birlikte yer alıyor.

dunden yarina nuri iyem 1

Yayın Danışmanı: Prof. Dr. Erhan Karaesmen
Yayıma Hazırlayan: Soner Özdemir
Tasarım: Sadık Karamustafa, Ayşe Karamustafa
Düzeltme: Nurettin Pirim
Yapıt Fotoğrafları: Ali Konyalı
Fotoğraflar: Yelda Baler ve Nuri İyem Arşivi
Film / Baskı / Cilt: MAS Matbaacılık A.Ş.
Yayımlayan: Evin Sanat Galerisi

Ekim, 2002
İstanbul

bottom of page