top of page

Dünden Yarına Nuri İyem 2

Evin Sanat Galerisi 19-27 Kasım 2001 tarihleri arasında Tepebaşı TÜYAP’ta düzenlediği “Nuri İyem Resimleri Arşiv/Belgeleme Projesi” kapsamında 2021 resmin kayıt altına alınıp sertifikasının düzenlenmesine olanak sağladı. Bu proje Türkiye’de düzenlenen en kapsamlı eser belgeleme projelerinden biri oldu. “Dünden Yarına Nuri İyem" kitabı bu projenin üçüncü aşaması olarak Evin Sanat Galerisi tarafından 2002 yılında iki ciltte yayımlandı.

İkinci ciltte: Nuri İyem’in kapsamlı bir özgeçmişi, arşivinden anı fotoğrafları, sanatçı hakkında yazılan metinlerden alıntılar ve projenin ikinci aşaması olarak 29 Kasım 2001’de açılan Dünden Yarına Nuri İyem retrospektif sergisinde yer almak üzere belgelenip sergilenen ve sergi esnasında belgelenen 2021 eserin görseli ile ilgili tarihteki koleksiyoner indeksi bulunuyor. Bu bakımdan ikinci cilt; projenin envanter kitabı niteliğini taşıyor.

dunden yarina nuri iyem 2

Yayın Danışmanı: Prof. Dr. Erhan Karaesmen
Yayıma Hazırlayan: Soner Özdemir
Tasarım: Sadık Karamustafa, Ayşe Karamustafa
Düzeltme: Nurettin Pirim
Yapıt Fotoğrafları: Ali Konyalı
Fotoğraflar: Yelda Baler ve Nuri İyem Arşivi
Film / Baskı / Cilt: MAS Matbaacılık A.Ş.
Yayımlayan: Evin Sanat Galerisi

Ekim, 2002
İstanbul

bottom of page