top of page

İkililer - Ahmet Elhan

Ahmet Elhan’ın Evin Sanat Galerisi’nde açılan “İkililer IV” isimli kişisel sergisine eş zamanlı olarak sanatçının uzun yıllardır üzerine çalıştığı İkililer serilerini belgelemek amacıyla Evin Sanat Galerisi tarafından 2019 yılında basılmıştır. Serilerdeki fotoğrafların yanı sıra kitap; sanatçının iki farklı açıdan aynı manzarayı birleştirdiği İkililer I, aynalanmış görüntülerin bir araya geldiği İkililer II, üç boyut hissi yaratan ve gözün farklı bakışlarını vurgulayan İkililer III ve doğadan görüntülerin buzlu camın çizgileriyle birleştiği İkililer IV serilerinin Fırat Arapoğlu tarafından incelendiği “Hakikatin İki Yüzü: Algı ve Gerçeklilk” başlıklı metin ve Osman Nuri İyem’in sanatçının tüm külliyatını ele aldığı “Ahmet Elhan’ın İkilemleri” başlıklı kapsamlı metni içeriyor.

ikililer

Editör: Emir Benli
Grafik Tasarım: Gizem Kahya İyem
Sergileme Fotoğrafları: Osman Nuri İyem
Çeviri ve Metin Düzenleme: Emir Benli
Evin Sanat Galerisi: Ümit İyem, Osman Nuri İyem, Ece Balcıoğlu, Cem Ergül, Gül Demirdağ,
Hatice Gülseroğlu
Baskı: Saraçoğlu Matbaa
İlk Baskı: 500 Adet
Yayımlayan: Evin Sanat Galerisi

İstanbul, 2019

bottom of page