top of page

Temür Köran

Image by Patrik Velich

Gerçekliği özgün bir resimsel üslupla çok katmanlı yapıtlarında yeniden kuran Temür Köran, izleyicinin hayal gücünü tetikleyen açık yapıtlar üretir. Sanatçı onu etkileyen bir duyguyu, kavramı, canlıyı veya nesneyi katı gerçekliği ile sunmaktansa izleyicinin zihninde yeni anlamlar kazanan, ucu açık imgeleri yapıtlarında kullanmayı tercih eder. Resmin plastik meselelerini önemseyen Köran, form ve renk espasını bir arada kullandığı yapıtlarında cesur renklerin şiddetinden faydalanır. Sanatsal üretiminde keşfetmeyi ve denemeyi seven sanatçı, akademiden yeni mezun olduğu dönemde hazır nesnelerden kendi yarattığı primitif figür motiflerini -leitmotiv- model olarak kullanır. Bu dönemde ortaya çıkan resimlerinde Doğu sanatından esinlenerek yüzeyi renk ile çözümlediği hiyerarşik kompozisyonlar kurar. Ardından insan figürünü tekrar resmine dahil ettiğinde; tüm sanatsal deneyimlerinin bir sentezi olarak İkililer Serisi ortaya çıkar. Aynı ölçüde iki tuvali yan yana koyup eş zamanlı olarak aynı fırça darbelerini uyguladığı deneysel bir süreç sonucunda ortaya çıkan İkililer serisi, sanatçının külliyatında önemli bir yer tutar. Köran, bir tuval resmine başlamadan önce kompozisyonun içine yerleştireceği elemanların desen halinde görsel notlarını alır. Tuval resimlerinin yanı sıra farklı materyalleri bir arada kullandığı desenlerinde de çok katmanlı ve dışavurumcu bir resimsel üslubu benimser.


1960 yılında Siverek’de doğan Temür Köran, 1986 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yüksek Resim Bölümü Devrim Erbil Atölyesi’nden mezun oldu. 1996 yılında aynı üniversitede Resim Anasanat Dalı’nda sanatta yeterlik aldı. İlk kişisel sergisi 1989 yılında Yonca Modern Sanat Galerisi’nde açıldı. 90’lı yıllarda bir süre Amerika’ya giderek Seattle’daki atölyesinde çalışmalarını sürdürdü. 1997 yılından beri Evin Sanat Galerisi ile birlikte çalışan sanatçının çeşitli galerilerde yirmi iki kişisel sergisi açıldı. Sanat yaşamı boyunca yurt içi ve yurt dışında birçok karma sergide yapıtları yer alan sanatçı, 1997-2019 yılları arasında her yıl TÜYAP’ın düzenlediği ARTİST İstanbul Sanat Fuarı’na katıldı. Köran’ın yapıtları önemli özel ve kurumsal koleksiyonların yanı sıra İstanbul Resim Heykel Müzesi ve İstanbul Modern gibi müzelerin kalıcı koleksiyonlarına dahil edildi. 2001 yılında ilk sanatçı kitabı Evin Sanat Galerisi tarafından yayımlandı. Köran, çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam ediyor.

bottom of page